Låt pengarna stanna kvar i Sollentunahem

Den moderatledda majoriteten i Sollentuna kommun har i många år hanterat sitt eget bostadsbolag AB Sollentunahem med styvmoderlig hand. Nu kommer ännu en attack mot bolagets hyresgäster och kommunmedborgarna – 44 miljoner kronor ska plockas ut ur bolaget utöver vinsten.

Kommunfullmäktige tog under 2014 beslut om att ta ut 8 miljoner kronor extra ur AB Sollen­tunahem 2015. Och tyvärr slutar det inte där, för nu har det visat sig att det finns en plan för att göra samma rockad med 12 miljoner per år under 2016-2018, vilket gör att totalsumman hamnar på 44 miljoner kronor. Vinsten för samma fyra­årsperiod beräknas till sammantaget 52 miljoner kronor, vilket tillsammans med de extra uttagen gör hela 96 miljoner kronor.

Detta agerande är ytterst tveksamt ur två perspektiv. Dels det rättsliga där kommunen har lagstiftning att följa, dels så dubbelbeskattar kommunen nästan 6 000 hyresgäster, tillika kommunmedborgare, genom att ta ut extra pengar ur bolaget som ska finansiera någon form av kommunal verksamhet.

Och de här två perspektiven går ihop. Enligt gällande lagstiftning sedan 2011 så kan kommuner ta ut extra pengar utöver vinst ur allmännyttiga bostadsbolag. Men inte till vad som helst. Det finns avgränsningar i lagen, vilket gör Sollentuna kommuns fullmäktiges beslut fel, då man inte talar om vad pengarna ska användas till.

Sollentunahems hyresgäster är måttligt intresserade av att vara med och finansiera sådant som inte hör till bostadsbolagets uppgifter. Att detta ens händer i Sveriges femte rikaste kommun är mer än anmärkningsvärt.

Något annat anmärkningsvärt är att det inte är något parti i kommunens fullmäktige som protesterar mot detta på minsta vis, utan helt tyst accepterar.

Med all självklarhet så ska AB Sollentunahem behålla dessa 44 miljoner kronor och investera dem i byggande av hyresrätter. Allt annat är helt oansvarigt.

Styrelsen för Hyresgästföreningen Sollentuna genom Jan Peter Mattsson, ordförande

Bolagets pengar bör gå till nya hyresrätter, anser hyresgästföreningen.

arkivbild

Sollentunahems hyresgäster är måttligt intresserade av att vara med och finansiera sådant som inte hör till bostadsbolagets uppgifter.