Låt public service stå fritt från staten

Debatten om public service måste fortsätta. År 2012 delade SVT, Sveriges Radio och UR på 7,1 miljarder kronor enligt beslut från riksdagen. SVT fick 57,7 procent, Sveriges Radio, 37,2 procent och UR, 5,1 procent.

Enligt vår mening är det underligt att vi i dagens Sverige har media som är beroende av staten. Det innebär att de tvångsförskaffade licenspengarna som är tagna från folket används fritt för att finansiera tv- och radioprogram som inte reflekterar den generella befolkningens åsikter.

Om vi sedan tittar på den svenska journalistkårens partisympatier skiljer även de sig markant från den generella opinionen.

Ta exempelvis miljöpartiet, som har ett 52 procentigt stöd bland journalisterna på SVT, då ska man ha i åtanke att miljöpartiet fick 7,34 procent i senaste riksdagsvalet.

Vi, folket som har finansierat detta, har inte någon möjlighet att styra eller vara med och påverka vilka program som public service sänder.

Detta är ett problem, både ur en demokratisk synvinkel och ur den synvinkeln att SVT kallar sig oberoende media.

Enligt vårt perspektiv är det inte statens uppgift att beblanda sig i den fria marknadens åtaganden med att subventionera statliga affärsverk av olika slag, bland annat SVT.

I vår mening bör all media vara fri från statlig inblandning och utformas av tittarnas gemensamma efterfrågan.

Carl Nordblom, André Nilsson