Låt Setterwalls väg förbli en gårdsgata

I programmet för Planiaområdet föreslås med all rätt att det ska byggas hus på bägge sidor om Värmdövägen. Vad jag ifrågasätter är ett förslag att binda ihop trafiken mellan Alphyddan och Finntorp. På sid 45 (i programmet för Planiaområdet) visas en bild på ”förslag motorfordon”.

Det syns tydligt hur den smala Setterwalls väg med sina två radhuslängor föreslås bli uppsamlingsgata.

De åtta fastigheterna på sydsidan har sin utgång direkt till gatan. Utanför norra sidan finns en trottoar och parkering.

När bilar är parkerade har sopbilarna ytterst svårt att ta sig fram till sophuset vid vändplanen. Gatan är föregångaren till ”gårdsgatan” (sid 31) och bör så förbli.

Finntorpsvägen har redan i dag två infarter till Becksjudarvägen och dessa är breda nog att i fortsättningen vara uppsamlingsgator.

1951 flyttade jag med mina föräldrar till Setterwalls väg 19. Då var jag en femåring som tryggt kunde leka på gatan. Jag bor återigen här sedan 2010, och nu som 67-åring ser jag med stor oro hur bilister kör för fort till vändplanen och tillbaka.

Det är givetvis mest barnfamiljer som bor på Setterwalls väg. För mig är det självklart att barnen ska känna samma trygghet nu som jag gjorde då.

Det gäller för övrigt samtliga boende: vi ska tryggt kunna gå ut ur våra hem utan att vara oroliga för snabbkörande bilar. Låt Setterwalls väg förbli ”gårdsgata”.

Vera Székely