Låt skolan vara avgiftsfri

Får hem lapp efter lapp från Fredrika Bremergymnasiet om olika resor som skolan planerat. Studieresa till Berlin, kostnad cirka 3 500 kronor. Skidresa, kostnad cirka 4 000 kronor.

Vem tänker på alla dessa föräldrar som inte har råd? Skolan i dag ska jobba med värdegrund och likabehandlingsplan.

Resor gör man på fritiden, då slipper många elever känna sig diskriminerade och utsatta för att kanske föräldrar har dålig ekonomi. Säg nu inte att dessa resor är frivilliga för de är de inte för alla.

Barnkonventionen är väldigt tydlig med att alla barn och unga har rätt till fritid på lika villkor. Haninge kommun – sluta upp med dessa resor nu.

Pedagog och rättvis