Låt ”skolbussarna” börja vandra igen

Jag är en mamma till två barn som går i skolan i Haninge. Jag har vid avlämning av mina barn reflekterat över mängden bilar som kör vid skolorna på morgnarna. Det känns osäkert och många av bilarna håller inte hastighetesbegränsningarna.

Jag kan tänka mig att många som går i skolan bor rätt nära och jag har svårt att tänka att så många är i behov av att ta bilen vid lämning. Klimat-smart som jag är kan jag tycka att det vore bättre inte bara för barnens säkerhet utan också för miljön att fler lämnade bilen hemma och gick till skolan i stället.

I kommunen vet jag att det har skett en satsning kring vandrande skolbussar och säkra avlämningsplatser. Att detta projekt skulle leda till att fler skulle lämna bilen och promenera till skolan. Men som mamma till barn på skolan undrar jag om intresset för detta har dött ut och om man har tappat intresset och orken att fortsätta följa upp just detta. Som förälder har man inte fått någon som helst information om projektet, eller var dessa avlämningsplatser befinner sig.

Jag tror att det är dags för en ny satsning, för det är en åtgärd som jag tycker måste diskuteras återigen då det både handlar om barns säkerhet och om klimatpåverkan.