Låt skoleleverna gå till biblioteken

I början av februari fick vi veta av vår fröken att skolklasser ej får gå till biblioteken och låna böcker. De som jobbar på biblioteken tycker att vi tömmer biblioteken på böcker.

För det första är det bättre att skolor får låna böcker så att eleverna får kunskap av dem, än att böckerna ska stå och damma i hyllorna.

För det andra så är det bra att få chansen att läsa olika böcker för att förbättra läsförståelse, ordförråd och läsflyt.

För det tredje så är det kul och för det fjärde är det bra att kunna växla mellan att läsa på datorer och i böcker.

Ni vuxna vill ju att vi barn hellre ska läsa än att sitta framför datorer och mobiler och de har vi chansen att ändra på i skolan om den är full med bra och spännande böcker. Läsande barn blir tänkande vuxna.

Två barn i Fårdalaskola