Låt Stavsborgsskolan vara kvar

Älta växer. Det byggs nytt i varje buske snart. Våra politiker verkar dock inte gilla barnfamiljer. I höst kommer jag att ha tre barn på Stavsborgsskolan. En skola som är full av engagemang, kompetens och framtidstro. Tills nyheten når oss att man kommer att behöva säga upp personal och nödvändig upprustning är inte att tänka på. Detta på grund av att skolan inte kommer att få tillräckligt med pengar. Är inte våra barn värda en bra utbildning? Vad har de gjort för att förtjäna detta? Hur kan det finnas obegränsat med pengar till byggnader och IT i kommunen samtidigt som barnen får nöja sig med försämringar i skolan. Vare sig de behöver extra stöd eller klarar sig bra. Barnen är verkligen vår framtid. Vi vuxna är snart historia. Vad vill ni som styr? Ska vi inte ha en högstadieskola i Älta? Ska barnen skjutsas och bussas runt till andra skolor?