Låt tåget stanna i Huvudsta

Mälarbanan genom Huvudsta ska byggas ut från två till fyra spår. Det är en viktig investering för att kunna utnyttja den nya Citybanans kapacitet. I dagsläget har Trafik­verket dock inga planer på att låta tågen stanna på sin långa resa genom Solna. Detta trots att det är fem kilometer luftlinje mellan stationerna Odenplan och Sundbyberg.

Jag tycker det är fel. Solna borde förhandla med Trafikverket om att få en pendeltågsstation i Huvud­sta. En järnvägsstation har funnits tidigare och skulle göra stor nytta även i dag med tanke på alla nya bostadsområden och kontor som har byggts och kommer byggas. Låt folk åka tåg i stället för att sitta stilla i bilköerna på Storgatan och Armégatan.

Bernhard Huber (MP), ledamot i stadsbyggnadsnämnden