Låt tiggare plocka bär

Det är tråkigt att se att tiggarna inte kan försörja sig på annat sätt än att tigga.

Men nu finns en chans till annan inkomst när bärsäsongen närmar sig. I stället för att företagen tar hit bärplockare från Thailand kan romerna få möjlighet att försörja sig och känna att de är en del av det svenska samhället.

Stefan