Låt Tyresö bli stad

Svar på insändaren Tillväxtplaner hotar Tyresös grönområden den 3 mars.

Naturskyddsföreningen Tyresö uttalar sitt missnöje med en planerad utbyggnad av Tyresö. Föreningen är ute 30–40 år för sent. Naturen i Tyresö är redan sönderhackad av oplanerad bebyggelse. Människor har i alla tider sökt sig till storstaden, och Tyresö ingår i Storstockholm, för där finns bättre möjligheter till utkomst, utveckling och förnöjelse.

Rikspolitikerna räknar med en fortsatt invandring på nära 400 000 de närmaste fyra åren. Med den takten är antalet svenskar 2 miljoner fler år 2035. Proportionellt per kommun blir Tyresöborna 7 000 fler av den anledningen.

Växer dessutom Tyresö nästa hundra år som Stockholm har vuxit de senaste hundra åren så har Tyresö 100 000 invånare runt nästa sekelskifte. Det är därefter kommunen ska planera. Så Tyresö 2035 är ett bra initiativ.

Men Tyresö ska inte bara bli en sovförort. Den ska byggas ut till självförsörjande Tyresö stad. Tyresöborna ska inte behöva irra omkring på Södertörn för att få en röntgen, göra ett specialinköp, skaffa ett pass eller vänta på polisen som kanske befinner sig på Värmdö. Med en bra långtidsplanering är det inget större problem att få in bostäder, affärer, biografer och mycket annat i området från Tyresö centrum till Skrubba.

En bra planering innebär att väldigt många människor kan nå affärer, nöjen, arbeten, skolor, dagis till fots eller med cykel. Det ger en god miljö, mindre stress och större tillfredsställelse.

Genom att bygga Tyresö stad mer koncentrerat skyddas också det gröna som finns kvar. Någonstans lästes att 30–40 människor skadats på grund av is och snö på gatorna här. Bygg därför uppvärmda gågator. Och bygg med uppvärmda tak så folk slipper gå på taken och skotta eller få istappar i huvudet.

Naturskyddsföreningen skulle göra bättre om de ivrade för rik tillgång på billig energi i stället för att vurma för anskrämliga, ineffektiva, dyra, resursslösande vindmöllor i vår vilda, härliga natur runt om i Sverige.

ToBB