Låt Tyresöborna se sin historia

Läste i Mitt i Tyresö om utgrävningarna vid Uddby Kvarn. Jag har varit där, och sett med egna ögon hur husgrunder, kvarnstenar och drivhjul ligger framgrävda. Dick Bengtson(M) på kultur och fritid i kommunen säger det inte ingår i kärnverksamheten att spara detta! Men snälla, Tyresöbor har jobbat här i 500 år! Spara grunder och kvarnstenar intill vägen så att alla Tyresöbor kan få se sin historia. Det betyder inte att det är ett museum, men det kostar väl inget att inte täcka över allt med jord!

Jo Dick Bengtson, det ingår i kommunens kärnverksamhet att ge invånarna en historisk bakgrund som visar hur det har sett ut i kommunen tidigare och få en förståelse för tidigare generationers arbete. Utan historia ingen framtid.

Lennart Lundin