ANNONS

Låt unga rösta när de fyllt 16 år

ANNONS

Danmarks rösträttskommission har föreslagit att rösträtten ska sänkas till 16 år, och den danska regeringen är positivt inställd.

Vi i Rädda Barnens ungdomsförbund har jobbat för denna förändring länge, och ser det som självklart positivt att ungdomar omfattas av hela demokratin.

Inte minst skulle skolpolitiken bli mer lyhörd för elevers krav om rösträttsåldern sänktes. Men en ändring är tyvärr inte på dagordningen i Sverige ännu.

Däremot kan du som är ung redan nu rösta i projektet Ung&Dums val på internet. Låt det bli en första röst för ökat ungdomsinflytande!