ANNONS

S: Snart lättare 
att få till övervakning

skylt om kameraövervakning
S vill ha mer kameraövervakning i Sollentuna.
Socialdemokraterna vill att det ska bli lättare att få tillstång till kameraövervakning i Sollentuna.
ANNONS

Alla Sollentunabor ska ha rätt att känna sig trygga i vardagen. Kriminalitet ska bekämpas och lagbrott ska beivras och lagföras. Det är vår uppgift som förtroendevalda att bekämpa såväl brottslighet som brottslighetens orsaker.

Vi Socialdemokrater har en bred politik för ett tryggare Sollentuna som får effekt på både kort och lång sikt.

Sollentuna kommun bedriver ett aktivt trygghetsarbete som det råder politisk enighet om. Uppsättandet av trygghetskameror i bland annat Edsberg är en liten del i det arbetet. Vi Socialdemokrater hade också önskat att det är lagligt möjligt att omgående sätta upp trygghetskameror.

Den Socialdemokratiskt ledda regeringen är medveten om den nuvarande kamerabevakningslagen inte är tillräcklig. Regeringen har därför lagt förslag om en ny lag som börjar gälla från den 1 augusti, om riksdagen godkänner den. Den gör att det blir lättare för bland annat en kommun att få tillstånd till kamerabevakning på offentlig plats i brottsbekämpande eller trygghetsskapande syften.

Förslaget till ny kamerabevakningslag är en del i en bred satsning för att bekämpa såväl brottsligheten som brottslighetens orsaker. Den Socialdemokratiskt ledda regeringen tar ansvar för att bygga ett Sverige som långsiktigt blir ännu tryggare.

Roger Sjöberg (S) Kommunfullmäktigeledamot Edsberg