Lättare att rösta i rullstol nästa val

Svar på insändaren ”Även rullstolsburna ska in i vallokalerna” den 8 oktober:

När valnämnden i Danderyds församling valde Djursholms församlingsgård som en vallokal i kyrkovalet försäkrade vi oss om att den var tillgänglig för personer med funktionshinder.

Delvis måste vi ändå ge Agneta Asker Brandt rätt. Djursholms församlingsgård är visserligen tillgänglig, men eftersom rullstolsentrén är svår att nå borde vi ha valt en annan lokal eller skyltat bättre.

Vi borde också sett till att valförrättarna hade bättre lokalkännedom så de kunnat svara på var entrén låg.

Inför valet 2017 kommer vi att titta på en bättre lösning och se till att det går lättare att ta sig fram till rullstolsentrén. Alternativt får vi välja en annan lokal. Självklart ska alla känna sig lika välkomna att delta i kyrkoval eller annan församlingsverksamhet.

Anders Bergstrand

valnämndens ordförande

Danderyds församling