Läxhjälpen drabbas av fritidsgårdens tider

Den ideella läxhjälpen i Hässelby gård drabbas när fritidsgården ändrar öppettiderna. Alla skulle vinna på att fritidsgården öppnar bara två timmar tidigare.

Sedan drygt ett år anordnar den ideella föreningen Individuell Människohjälp, IM, läxhjälp på Bibblerian i Hässelby gård. Läxhjälpen är främst till för barn och unga, men även vuxna kommer och vill ha hjälp med sina läxor.

Men nu påverkas läxhjälpen negativt av att fritidsgården i Hässelby gård börjat öppna två timmar senare. Ungdomarna har ingenstans att vara direkt efter skolan och söker sig till biblioteket och läxhjälpens lokaler trots att de inte har några läxor att göra. Det blir stundtals stökigt då ungdomarna gärna vill prata och umgås med sina vänner som läser läxor. Ungdomarna som inte har läxor tar både upp plats och stör de som verkligen är i behov av hjälp.

Vi vill att läxhjälpen ska vara en öppen och trygg plats. Vi hjälper inte bara barnen med sina läxor, vi bygger också relationer med dem och vi pratar ofta om annat än just läxor. Men när det blir stökigt tvingas vi vara ordningsvakter och be vissa ungdomar att gå. Det underminerar det förtroende vi byggt upp. Dessutom tar det tid från de barn som faktiskt behöver hjälp med läxorna.

Att ungdomarna söker sig till biblioteket och läxhjälpen i stället för att hänga på torget eller ägnar sig åt annat är positivt. Det visar att de söker en trygg plats att umgås på i vuxnas närvaro. Det bör uppmuntras genom att erbjuda en mötesplats från det att skolan slutar. Vi läxhjälpare vill gärna att så många som möjligt kommer till oss, men vi kan inte vara en ersättning för den lokala fritidsgården. Om fritidsgården bara öppnade två timmar tidigare skulle ungdomar få en trygg plats att vara direkt efter skolan.

Det skulle också bli lugn och ro på läxhjälpen, då enbart de barn och unga som vill läsa läxor kommer dit. Vi skulle då kunna fokusera på att hjälpa de barn och unga som faktiskt behöver hjälp med skolarbetet.

Linnea Amling, Anna Eidhagen, Simone Forsén, Petter Grundström, Anna Hansson, Mira Hjort, Amina Manzoor, Lydia Olofsgård och Cornelia Ryås.

Läxhjälpen på Bibblerian i Hässelby gård påverkas negativt av att fritidsgården har börjat öppna två timmar senare, enligt skribenten.

ARKIVBILD

Att ungdomarna söker till till bibliotektet och läxhjälpen istället för att hänga på torget eller ägnar sig åt annat är posivit.