Lidingös närpolis behöver förstärkas

Lidingö med sina cirka 45 000 invånare skall ha en egen förstärkt närpolisstation, som skall kunna medverka till att det ökade antalet brott på ön, främst då kvinnoöverfallen men även bostadsinbrott, klaras upp.

Lidingö stad måste därför ställa konkreta krav på en förbättrad polisnärvaro och bättre brottsbekämpning.

Bemanningen hos vår närpolis är 17 personer varav åtta i yttre tjänst i treskift. Dock är arbetstiden för de i yttre tjänst till 80 procent förlagd till Stockholm city, särskilt under sommarhalvåret. Detta är inte acceptabelt.

Lidingö bör ha minst tio personer i yttre tjänst, som även har ett visst utredningsansvar baserat på lokalkännedom och egna nätverk.

För att utnyttja resurser på ett effektivt sätt bör utredningar kunna centraliseras till Stockholm; dock med bistånd från poliserna i yttre tjänst på ön med lokal kännedom.

Ett avgörande krav för att Lidingöborna skall återfå känslan av trygghet är att arbetstiden för de tio poliserna i yttre tjänst till största delen skall kunna koncentreras på lokalt arbete på ön. Detta för att de skall kunna medverka till att lösa lokala brott som kvinnoöverfallen och även den ökande mängden av inbrott. Dessutom har närpolisen ett klart uttalat ansvar för den lokalt förankrade brottsförebyggande verksamheten i samarbete med respektive kommun. På Lidingö gäller detta särskilt ungdomars ökande användning av droger. Här krävs krafttag för att införa ett narkotikafritt samhälle. C vill därför ha ett samarbete med Non Smoking Generation i syfte att minska användningen av tobak redan i grundskolan, som ofta är entrén till användningen av andra droger. Centerpartiet anser att Lidingöborna förtjänar en mer synlig närpolis, som också uppträder i uniform.

Vi är övertygade om att poliser, närvarande i det lokala samhället, kommer att kunna medverka till att uppklarningen av lokala brott ökar.

Dessutom tror vi att det är avgörande för att Lidingöborna skall kunna återfå känslan av trygghet.

Kent Ivarsson, Oppositionsråd (C), Kent Björnberg (C), Polisnämnden Stockholms City, Christer Mohlin, Ordförande C Lidingö

Det behövs fler poliser på Lidingö, anser insändarskribenten.

foto: anna simonsson

Lidingö bör ha minst tio personer i yttre tjänst, som även har ett visst utredningsansvar