Linfärjan kommer att gynna Vaxholm

En fast förbindelse till Kastellet är en tillgång för Vaxholm. Det är bra att vi, tillsammans med Fastighetsverket och Färjerederiet, får en eldriven linfärja till Kastellet. Vi levererar det vi lovat våra väljare i de senaste valen.

Det är inget idiotprojekt som oppositionsledaren (S) påstår, utan en utveckling för staden. Linfärjan gynnar vår besöksnäring och de företagare som är verksamma på Kastellet.

Färjerederiet kan marknadsföra linfärjor som drivs med el. Det är bra för miljön i Östersjön. Staden får tillgång till 2 000 kvadratmeter lokaler och kan erbjuda fler näringar att etablera sig i lokaler som i dag står tomma på Kastellet.

Jag vill bemöta en del skräckscenarier om Linfärjan. ”Ett övergångsställe som kan liknas vid en motorväg” Hallå? Ser hen inte en 30 meter Gul Linfärja mellan Kastellet och Vaxön, då är det inte politikerna som har problem, inte heller om hen kör en sjöskoter och riskerar ”bli halshuggen” av linan under vattnet.

Farleden kommer att vara utmärkt. Om 2 255 båtar passerar under åtta timmar i sundet så torde flertalet båtfarare inte uppmärksamma att de ska gå öster om Kastellet.

Jag ser andra risker som vi måste undanröja. Jag tänker på alla tankbilar som stannar på Söderhamnsplan, och de som kör vidare runt hotellhörnan till nästa mack som vänder där för återfärd.

Om den bortre macken är så högt frekventerad som påstås så handlar det om många transporter, då Söderhamnsplan är fylld av turister och olika verksamheter. Tung miljöfarlig trafik måste bort från tätbefolkade områden när så är möjligt. Om en olycka sker, kommer alla att fråga hur politiken kan acceptera denna ordning. Jag gör inte det!

Båtmackarna behövs men de måste inte ligga vid kajerna runt Söderhamnsplan. Vaxholm har fler öar, så tänk lite ”utanför boxen” om ni lämnar förslag till kajernas utveckling när det ställs ut för samråd

Ödsla inte energi på motargument till förslag som inte finns.

Mailis Dahlberg, ordförande för Vaxholmscentern