Lite färg och skyltar skulle öka säkerheten

Kombinerade gång- & cykelbanor är en olycklig konstruktion! Ingen tycks veta om de ska betraktas som bilväg, där man går till vänster, eller som gångbana, där fotgängare håller till höger.

Risken för missöden är uppenbar. Jag vill därför uppmana kommunen att dela upp alla tillräckligt breda gång/cykelbanor i två delar, för cyklister respektive fotgängare. Allt som behövs är lite färg och några skyltar.

Kostnaden kan omöjligen vara ett problem för en kommun som kan ösa ut 700 000 kronor på en brygga rakt ut i Hägernäsvikens minst attraktiva, vassbevuxna sumpmark. Om bredden inte räcker till att separera gång- och cykeltrafik behövs trafikregler, ska fotgängare gå till höger eller vänster?

Jag har frågat Transportstyrelsen, men där vägrar man att ge en rekommendation, utan hänvisar till ”lokala trafikföreskrifter”. Detta är uppenbart nonsens, man kan inte rimligen ha olika regler i olika kommuner!

För drygt två månader sedan bad jag Täby kommun att avkräva Transportstyrelsen ett besked! Kanske är man där villig anstränga sig en smula, om en mäktig kommun frågar, inte en simpel privatperson?

Tyvärr har inget resultat setts till, så nu vill jag offentligt be om besked från kommunens trafikansvariga. Vad händer i frågan?

Björn Sandberg

Åtskilda gång- och cykelbanor är det säkraste, skriver Björn Sandberg.

arkivfoto