Liten investering kan ge Bro kvartstrafik

Om Trafikverket bygger ett fjärde spår förbi plattformen kan Bro station få kvartstrafik, enligt Folkpartiet.
Om Trafikverket bygger ett fjärde spår förbi plattformen kan Bro station få kvartstrafik, enligt Folkpartiet.

Bro är den enda stationen i länet på sträckan Västerhaninge–Bålsta som inte har kvartstrafik. Kvartstrafik till Bro är en viktig fråga för oss. Realistiskt? Ja! Folkpartiet jobbar aktivt med ett förslag för att detta ska bli verklighet.

Kopplingen mellan kvarts­trafiken till Bro och Citybanan och Mälarbanans fyrspår från Kallhäll till Barkarby är inget problem. Utanför Kungsängen finns inte större kapacitetsproblem än innanför, där SL kör kvarts­trafik i dag. Vissa mindre kompletterande åtgärder, vad man kan kalla ”trimnings­åtgärder”, som ett förbigångsspår i Bro, kan behövas för att säkra att det inte uppstår mer störningar i trafiken.

Det är detta förslag som kommunstyrelsen på förslag av Folkpartiet för fram. Det är ett realistiskt förslag.

Bro station har redan tre spår, men inte förbi plattformen. Det behövs alltså ytterligare lite drygt 300 meter spår.

Trafikverket har en stor pott pengar för förbättringar och mindre ombyggnader. Förbigångsspåret i Bro är just en sådan åtgärd, som i sig varken är omfattande eller kostsam, men som gör så att de verkligt stora investeringarna som Citybanan och Mälarbanan kommer till bästa nytta för våra kommunmedborgare.

Ditt engagemang behövs också. Vi hoppas att många fler skickar in uppropet om Bro station som finns på webbplatsen för Folkpartiet i Bro. Då kan vi få en snabb islossning i beslutsfattandet!

Yvonne Stein(FP)

Börje Wredén(FP)