Livskvaliteten höjs med bättre tunnelbanetrafik

Med söderorts många nybyggen följer satsningar på förbättrad tunnelbana, lovar insändarskribenten
Med söderorts många nybyggen följer satsningar på förbättrad tunnelbana, lovar insändarskribenten

I Lokaltidningen Mitt i den 8 maj kunde vi söderortsbor glädjas av läsningen att söderort blir ett allt mer attraktivt bostadsområde. Byggnationerna har tagit fart ordentligt och attraktiviteten börjar få genomslag på den sociala och näringsmässiga närvaron.

Arbetet med att Stockholm ska utvecklas till en verklig storstad med fler levande stadsdelar pågår fortlöpande.

Stockholms stad har bland annat utarbetat en målsättning att öka dagens 111 000 arbetsställen i söderort till omkring 170 000 fram till 2030. Detta är en väsentlig del i ”Vision 2030 – Ett Stockholm i världsklass”.

I dagsläget arbetar de flesta som bor i söderort emellertid i centrala Stockholm vilket skapar stort tryck på kollektivtrafiken mellan hem och arbete. Parallellt med de näringsinriktade satsningarna i söderort måste därför kollektivtrafiken stärkas. Den befintliga inflyttningstrenden till Stockholm motsvarar två fullsatta SL-bussar om dagen, och i kombination med den ökade dragningskraften i söderortsområdena blir trängseln i kollektivtrafiken allt mer kännbar. För att Stockholm och söderort ska fortsätta växa till en sammansättning av genuina stadsdelar måste kollektivtrafiken följa med i samma riktning.

Alliansen väljer därför att genomföra en historisk satsning på tunnelbanans röda linje för totalt 12,6 miljarder kronor under 2013. Det ger bland annat möjlighet till förarlösa tåg med 100-sekunderstrafik. Ambitionen är att höja söderortsbornas livskvalitet och förenkla deras vardagsrutiner. Stockholm ska växa och bli en riktig storstad, det är inte bara en önskan utan en förutsättning för nationell utveckling.

Förstärkningen av kollektivtrafiken i söderort utgör en vital del av det arbetet.