Löftena om bussar har kommit på skam

Efter att ha gått igenom samtliga partiers program i Stockholms län inför valet kan jag konstatera att alla ville satsa på utökad kollektivtrafik.

Moderaterna skrev att man skulle satsa på mer kollektivtrafik av alla slag. ”Fram för mera buss”, skrev Socialdemokraterna i sin skuggbudget i höstas. KD skrev att man ville utveckla det lokala bussnätet så att vardagsresorna underlättas. MP ville satsa på superbussar med gratis wi-fi.

Det är bara några exempel. Nu står vi inför kraftiga försämringar i busslinjenätet inom kort och det har visat sig att de politiska ambitionerna inte har någon bäring. I realiteten har man överlåtit till entreprenören att bestämma att man bara ska satsa på busslinjer som maximerar intäkterna. Samhällsnyttan finns inte kvar.

Det här har retat upp resenärer som säkert blir ännu mer arga när SL nu i stora annonser talar om förändrade busslinjer som en satsning på ett Stockholm som växer. Men inte med ett ord nämns att många linjer läggs ner och vilka dessa är.

Varför underlåter SL att informera om hur det egentligen blir med omläggningen?

Åke Johansson