Löfven, lär av Stockholm!

Stefan Löfvens lösning för att sysselsätta ungdomar som står utanför systemen är ännu en nationell samordnare. Unga som står utan jobb eller sysselsättning är ingen ny fråga, i princip alla länder i EU arbetar med frågan.

Att Löfven väljer att tillsätta en samordnare i stället för konkreta insatser blottar att regeringen saknar jobbpolitik.

Regeringen måste ägna sig åt lösningar och förslag. De kan helt enkelt titta på Jobbtorgen som infördes på Alliansens tid i Stockholms stad. 18 000 stockholmare har sedan 2008 gått ut i arbete eller utbildning. Metoder för att nå nya målgrupper som gett tydliga resultat har utarbetas och är idag en del av stadens ordinarie arbete.

Moderaterna i Stockholms stad tror på särskilt utformade individuella lösningar och motiverande arbete. Effektiviteten syns på resultatet och utvärderingar av stadens arbete. Ett exempel är arbetet inom insatsen Filur, där drygt tre av fyra unga som stått långt från arbetsmarknaden var självförsörjande efter ett halvår.

Vi är helt övertygade om att dessa kunskaper, erfarenheter och arbetssätt kan användas för att nå ut till alla ungdomar som idag står utanför. Därför välkomnar vi Stefan Löfven till Stockholm för att ta del av våra kunskaper.

Yvonne Fernell-Ingelström (M), ledamot arbetsmarknadsnämnden i Stockholm