ANNONS

Lokalt förbud mot tiggeri är fel väg

Tiggare tiggeri
”Frågan om EU-medborgares vistelse i Sverige måste vara ett nationellt ansvar”, menar skribenten.
”Vi menar att det är fel väg att gå och kan inte instämma i att ett lokalt tiggeriförbud på Lidingö skulle bidra till problemets lösning”, skriver Daniel Larson, Gruppledare för Socialdemokraterna på Lidingö.
ANNONS

Frågan om tiggeri engagerar. Ingen av oss vill vänja oss vid eller acceptera orsakerna till att fattiga människor, på grund av utsatthet och diskriminering väljer att sitta och tigga. I mångas ögon upplevs detta provocerande eller känslomässigt utmanande.

För oss Socialdemokrater är tiggeri och fattigdomens orsaker extra utmanande. I vår syn på alla människors lika värde och ett välfärdssamhälle som ska omfatta alla ingår inte den förnedrande försörjningsform som tiggeri är. Allmosor har aldrig varit och får aldrig vara ett modernt välfärdssamhälles svar på fattigdom och utsatthet.

Frågan om EU-medborgares vistelse i Sverige måste vara ett nationellt ansvar. Även regler och riktlinjer som är nödvändiga att besluta om bör vara desamma i alla kommuner. Olika beslut i olika kommuner kommer ge olyckliga konsekvenser.

Om tiggeri utgör störande av allmän ordning ska det vara möjligt för fastighetsägare eller företag att säga nej till tiggeri. Det finns gällande regler för att upprätthålla ordning och trygghet.

Frågan om EU-medborgares vistelse i Sverige måste vara ett nationellt ansvar

Daniel Larson, gruppledare Socialdemokraterna Lidingö

EU-medlemskapet och den fria rörligheten är en frihet under ansvar. Sverige ska fortsätta kräva att varje enskilt EU-medlemsland tar ansvar för sina medborgares välfärd, utbildning och möjlighet till försörjning. Samarbetet inom EU för att bekämpa organiserad brottslighet är extremt viktigt. Det behövs kraftfulla insatser för att Sverige och länder i Europa ska utvecklas till mer jämlika samhällen, fria från fattigdom, kränkningar och diskriminering, där tiggeriets orsaker utrotas.

Lidingös tre konservativa partier har nu säkerställt stöd av SD, ett parti sprunget ur nazismen och vit maktrörelse, för att samla majoritet för att ett förslag till revidering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna ska sändas på remiss. I förslaget uttrycks en tydlig ståndpunkt för ett lokalt förbud mot tiggeri.

Vi menar att det är fel väg att gå och kan inte instämma i att ett lokalt tiggeriförbud på Lidingö skulle bidra till problemets lösning.

Daniel Larson, gruppledare Socialdemokraterna Lidingö

ANNONS