”S: Lönsamhet är inte allt!”

Agneta Lundahl Dahlström nytt kommunalråd i Täby
Kommunalrådet Agneta Lundahl Dahlström (S) kritisk mot avvecklingsplaner för musikskolan.
Många föräldrar protesterar när Täby kommun vill lägga ner den kommunala musikskolan. Vi förstår dem. Det hjälper inte hur många gånger Moderaterna säger att de satsar nya pengar, det handlar om nedskärning – och det ser föräldrarna.

Alliansen tillför tre miljoner till kulturskolan, inte till musikskolan. Man går från att erbjuda cirka 800 elever kommunal, individuell musikundervisning till 200 platser i grupp/ensemble. Det är ingen satsning!

Varför ska investeringar i barn och unga bära sina egna kostnader? Av förslaget framgår att den individuella undervisningen överlåts till privata utförare. Därmed gör kommunen det svårare för många. Att spela i grupp kräver en grundkunskap som bara kan ges genom individuell undervisning.

Valfrihet är viktig – men då måste vi också ha möjlighet att välja.

Behåll den kommunala musikskolan och låt den ingå som ett alternativ i upphandlingen av goda musiklärare för våra barn.

Camilla Henricsson Bajas (S), ledamot i kultur-och fritidsnämnden,
Agneta Lundahl Dahlström (S), kommunalråd i opposition