ANNONS

Lublin: ”Nya schemat är en klar förbättring”

Magnus Lublin Björkbacken
Magnus Lublin, socialchef.
Socialchef Magnus Lublin svarar insändaren "Dotter" angående kritik om Björkbacken och personalens nya scheman.

"Vi ska inte heller glömma att det är tack vare det nya schemat som vi har sluppit säga upp vårdpersonal på Björkbacken, i samband med avvecklingen som görs i etapper fram till 2020."
ANNONS

Insändaren ”Dotter” menar att de boende på Björkbackens vård- och omsorgsboende, och då särskilt personer med demenssjukdom, skulle må dåligt av att personalen på Björkbacken fått nya arbetsscheman. Jag har inte fått några som helst signaler om detta.

Schemaläggningen är framtagen för att bättre möta de boendes behov så att personal finns tillgänglig, på rätt plats och i rätt styrka, när våra boende faktiskt behöver dem som mest.

Det nya schemat innebär också att vi sprider medarbetarnas kompetens bättre, så att alla boende kan få specialistkompetens lokalt på avdelningen när så behövs. En klar förbättring jämfört med tidigare, i synnerhet för våra boende med demenssjukdom.

Vi ska inte heller glömma att det är tack vare det nya schemat som vi har sluppit säga upp vårdpersonal på Björkbacken, i samband med avvecklingen som görs i etapper fram till 2020. För mig har det varit det allra viktigaste − och det är en stor lättnad att all omsorgspersonal har fått behålla sina jobb.

Våra medarbetare har fått lämna in önskemål om arbetstider, som vi försöker tillgodose i den mån det går, men verksamheten måste styras utifrån våra äldres behov.

Magnus Lublin, socialchef på Tyresö kommun

Svar på insändare ”Nya scheman slår även mot boende” den 4 maj: 

ANNONS