”Lyckad operation – patienten dog”

Planerna på naturreservat på Årsta Holmar och Årstaskogen kritiseras av skribenten.
Planerna på naturreservat på Årsta Holmar och Årstaskogen kritiseras av skribenten.
Planerna på naturreservat på Årsta Holmar och Årstaskogen kritiseras av skribenten Pia L.
”Det märkliga är att gränsen för reservatet är satt utifrån var det är möjligt att bygga, inte utifrån vad som är skyddsvärt, vilket ju är syftet med ett reservat”, skriver hon.

Nu är S, MP och V i Stockholms stad i full färd med att klubba igenom det så kallade reservatet för Årstaskogen och Årsta holmar, på tvärs emot opinion och miljöinstanser som Naturskyddsföreningen.

Det märkliga är att gränsen för reservatet är satt utifrån var det är möjligt att bygga, inte utifrån vad som är skyddsvärt, vilket ju är syftet med ett reservat.

I dag beslutas om naturreservat i Årstaskogen

Förslaget innebär att en stor del av skogen, och nästan hälften av den ovanliga hällmarkstallskogen, utesluts. Förslaget innebär också ett stort hot mot det rika djurlivet med många sällsynta arter, till exempel rovfåglar. Detta eftersom uppgörelsen även innebär att bygga 800–1 000 bostäder i själva skogen.

Byggandet ska ske längs med den redan smala skogen, så byggprocessen är alltför störande för djurlivet även inom det tänkta reservatet.

Enligt den enkät som gjordes under hösten är skogen väl använd för rekreation och av skolor och förskolor. Dessutom kommer invånarantalet enbart i Årsta att öka från 18 000 till 40 000 på grund av de byggprojekt som redan pågår.

Skogen behövs mer än någonsin, och inte förstöras oåterkalleligt för dagens och framtidens stockholmare.

Årsta holmar var deras trädgård

Men behövs det inte ännu fler bostäder? Nej inte så länge som bostadskön enbart gäller billiga lägenheter och det inte är det som byggs.

Och om det ändå ska byggas finns det platser som är långt mer lämpliga än Årstaskogen. Nu är det framför allt ekonomiska kortsiktiga intressen som styr.

MP motiverar beslutet med påståendet att det är nu det finns en majoritet för reservat, att detta kraftigt stympade reservat är bättre än inget alls.

Men det är bättre att lägga- reservatet på is ännu- en tid, eftersom mer byggande- ändå inte är realistiskt i den både för rekreation och byggande otillgängliga- branten eller på strand-promenaden, som med förslaget blir kvar av Årsta-skogen. Bättre än att på detta sätt bana väg för ett katastrofalt byggprojekt.

Operationen lyckades, men patienten dog, är vad som kan sägas bli konsekvensen av förslaget.

Beskedet: Större naturreservat i Årstaskogen