Lyssna på hur lärarna vill förbättra skolan

Nu är jag trött på alla diskussioner om skolan. Har läst så många debattörer och politiker som skriver vad de tycker utan att egentligen veta. Var finns lärarnas röster? Är det någon som bryr sig om att fråga dem om deras tankar, erfarenheter och idéer?

Själv är jag lärare och har arbetat i tio år. Under dessa år har min arbetsbelastning ökat mycket. Till stor del beror det på alla nya reformer i skolan. Ytterst sällan hinner en reform bli en del av verksamheten innan det kommer nya. Dessutom slopas många direktiv så fort lärarna arbetat igenom dem vilket är ett slöseri med skolans pengar samt lärares tid och energi.

Vi lärare jobbar varje dag, och ibland kvällar och nätter, för att lyfta våra elever och få dem att utvecklas. Det är ett otroligt viktigt men ofta svårt och otacksamt arbete. Som lärare blir man ständigt ifrågasatt. Ifrågasatt av föräldrar, politiker, Skolverket och folk i allmänhet!

Dessutom trodde jag att lärare skulle ägna sin tid åt att undervisa men jag arbetar regelbundet både som kurator, elevassistent, special­pedagog, vaktmästare, ­sekreterare, psykolog, husmor och fritidspedagog. Allt för sällan får vi lärare ägna oss åt det som vi älskar och som vi vet gör skillnad för elevernas resultat, att undervisa. Det behövs mer pengar till skolan för att avlasta lärarna. TCO:s stressbarometer visar dessutom att lärare just nu toppar som det mest stressfyllda yrket.

Alla dessa negativa aspekter påverkar mig och många av mina kollegor. Jag har tidigare älskat mitt arbete men känner mig tyvärr inte längre lika övertygad i mitt yrkesval.

Den största framgångsfaktorn i svensk skola tror jag nås om man får med sig lärarna i utvecklingsarbetet. Motiverade lärare ger motiverade elever och god måluppfyllelse. Politikerna bör lita till lärarnas kompetens, fråga dem vad de upplever som problem och hur de tror att man kan förändra och förbättra skolan. Utifrån detta samt forskning bör man skapa en tydlig, genomtänkt och framförallt långsiktig plan för skolan!

Ellinor Brantås, föräldraledig lärare på Montessoriskolan Växthuset

Lärare ska arbeta som kuratorer, vaktmästare, psykologer och mycket annat, skriver en lärare som börjar tröttna.Arkivibild

Jag har tidigare älskat mitt arbete men känner mig tyvärr inte längre lika övertygad i mitt yrkesval.