Lyxbyggen hjälper inte mot segregation

”Rusta upp det befintliga bostadsbeståndet utan att lyxrenovera.”
”Rusta upp det befintliga bostadsbeståndet utan att lyxrenovera.”

Bryter lyxbostäder i miljonprogramsområden bostadssegregationen? Jag tror tyvärr inte det. Vill man motverka bostadssegregationen är inte lösningen att bygga nya lyxbostäder i sådana områden.

Det är förståeligt att kommunerna vill tro det när de får propåer från byggherrar om att få bygga nya fina bostäder på kommunal mark. Oftast är det dock kommunerna själva som trugar och ber tills någon driftig byggare till slut ger efter.

Kommunen säljer då marken billigt i tron på ökade skatteintäkter. Tyvärr blir det sällan som det var tänkt. Lägenheterna säljs dyrt i ett första skede, oftast till redan boende i området. Därefter faller priserna efter att nyhetens behag lagt sig, vilket endast leder till att bostadsbeståndet i området växer och därmed också segregationen.

I Fittja håller man nu på att färdigställa radhus i ett attraktivt läge med sjöutsikt. De må vara tjusiga men de kommer att minska segregationen i området lika lite som tidigare exempel i norra Botkyrka. (Punkthus i Alby centrum på 80-talet och takpent­house på Albyberget i början av 00-talet).

I stället tror jag att man borde rusta upp det befintliga bostadsbeståndet utan att lyxrenovera. Ett bra sådant förslag är ”Fittja Peoples Palace” som vann Nordic Built Challenge, och som förespråkar en återhållsam restaurering med fokus på social och ekologisk hållbarhet.

Ska man bygga nya bostäder ska man satsa på studentbostäder, seniorboenden och andra typer av specialbostäder där man tydligt i förväg kan räkna ut sociala för- och nackdelar av en nyetablering. Så man inte bara förstorar ett redan stort problem.

Bostadssegregationen är ett samhällsproblem som vi måste ta på fullt allvar för att lyckas minska den och därför får vi inte låta oss luras av fina arkitektritade perspektiv eller kommunpolitikers önsketänkande.

I Stockholm råder en stor bostadsbrist och därför blir det som arkitekt dubbelt så svårt att förespråka en restriktion av bostadsbyggandet. Jag menar att vi borde begränsa oss till att förtäta endast väl fungerande områden men att där göra det rejält.

Miguel Lara

Arkitekt SAR

Ska man bygga nya bostäder ska man satsa på student­bostäder och seniorboenden.