M förvränger bilden av MP:s skolpolitik

SVAR till ”Förbud mot vinst hotar friheten” den 24 juni:

Miljöpartiet värnar om en mångfald av aktörer och pedagogiska inriktningar i skolan, där friskolor och det fria skolvalet utgör en viktig del. Vad vi vill är att alla som driver skolor ska ha som huvudsyfte att ge eleverna en bra utbildning. Det ska inte vara möjligt för skolor att ha för få lärare eller lägre löner i syfte att öka aktieägarnas vinstuttag.

Däremot ska den som investerat egna medel i en skola ha rätt att få tillbaka pengarna med en rimlig ränta under förutsättning att alla kvalitetskrav är tillgodosedda. I övrigt är det en självklarhet att skolor både får och bör gå med vinst för att bygga upp en buffert och för att klara nödvändiga investeringar. Moderaterna, genom Michaela Fletcher Sjöman, målar upp en förvrängd bild av vad som skulle hända med Miljöpartiet vid makten. De enda skolor som hotas av vår politik är de som vägrar sätta utbildningen före vinstintresset.

Sara Kjernholm och Eva-Lena Rodrigo, Miljöpartiet i Österåker