M och FP lämnade en ekonomisk röra

Svar på oppositionens insändare ”Håll ingångna avtal om förstelärarnas lön” den 10 mars.

Under Moderaterna och Folkpartiets ledning förra mandatperioden var deras mantra att det skulle vara ordning och reda i ekonomin. Nu när koalitionen (S, MP, KD, C) har tagit över ser vi inte att så har varit fallet. Till exempel har de anställt fler inom skolhälsovården då det gavs statsbidrag för detta under 2 år. När statsbidraget försvann utökades inte budgeten.

Det satsades på fler förskollärare under 2014 men hela budgeten för detta användes under höstterminen. Det innebär att lika mycket pengar behövs ytterligare 2015. Lärarna fick en bra löneökning 2014 men det finansierades inte fullt ut. Mer pengar behövs 2015. Koalitionen har nu satsat 47 miljoner kronor extra till våra skolor.

I april 2014 tecknades ett lokalt kollektivavtal gällande att förstelärarna ska kunna jobba minst 25 procent räknat på en heltidstjänst med uppdraget. Avtalet var aldrig uppe till politisk diskussion eller redovisades i utbildningsnämnden. Moderaterna och Folkpartiet hade inte avsatt några pengar i budgeten för 2014 eller tog några nya beslut att omfördela i budgeten. Så de förstelärare som utsågs i januari respektive augusti 2014 kunde inte arbeta med uppdraget på 25 procent.

Det enda uppdraget Moderaterna och Folkpartiet gav utbildningschefen på nämnden 10 februari var att han skulle hitta pengarna. Detta ansåg koalitionen inte vara någon lösning.

Vi genomför en genomlysning av nämndens budget. Använder vi resurserna på rätt sätt? Hur ligger vi till jämfört med andra kommuner? Allt för att vi ska bli rätt finansierade. Vi ska ihop med lärare, elever, föräldrar, facken, utbildningskontoret ta fram en plan för vad som ska göras och när det ska ske för att vi ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner.

Rolf Nersing (S) ordförande utbildningsnämnden,

Lisa Edwards (C) vice ord­förande utbildningsnämnden