Målet är att slippa tippa snö i vattnet

Svar insändaren ”Lass efter lass med snöpå hälsans ö” den 24 februari.

Synpunkterna från grannarna på Seglarvägen i Brevik belyser viktiga aspekter av snöröjningen.

Lidingö stads tekniska förvaltning plogar och halkbekämpar allmän platsmark och arbetar inom vårt ansvarsområde för en mer hållbar vinterväghållning. Ambitionen är att låta snön ligga kvar så lokalt som möjligt, men tyvärr finns det inte alltid utrymme för det. Den snö som forslas bort är snö som påverkar framkomligheten eller trafiksäkerheten negativt.

Lidingö stad arbetar för att på sikt inte behöva tippa snö i vattnet alls, men för att nå det målet måste vi säkerställa utrymmen för tippning på land. Oavsett vilken verksamhet som utövas är det självklart att hastighetsbegränsningarna ska respekteras av alla.

Tekniska förvaltningen