Malplacerat och dystert husbygge

Angående notisen ”Nya bostäder på gång nära Sätrareservatet” den 12 november:

Det är med stor förskräckelse vi tagit del av planerna på bebyggelse vid Björksätravägen-Sätragårdsvägen. Hur är det möjligt att man ens överväger så fula och okänsliga hus i Sätras vackra miljö på en äng alldeles i kanten av naturreservatet och mycket nära gamla Sätra Gård med anor från 1300-talet?

De svarta, klumpiga fyravåningslådorna med trista fasader mot Björksätravägen och Sätragårdsvägen skulle för alltid förfula området, särskilt markant blir detta från gatusidan. Och hur dessa klumpar skulle kunna bidra till ett mer stadslikt gaturum (vilket framhålls i tjänsteutlåtandet) är en gåta när resten av området är bebyggt med låga hus som smälter väl in i den delvis kuperade naturen med mycket luft och många träd.

Något som utmärker husen i Sätra är att de byggts med en blandning av material som trä, tegel och ljusmålad betong eller som den nya bebyggelsen upp mot tunnelbanan, med olika höjder på huskropparna och vacker färgsättning med fält av tomatrött som levandegör fasaderna. Denna bebyggelse ansluter väl till höghusen runt tunnelbanestationen och bidrar till en stadslik bebyggelse kring vårt lilla centrum på ett positivt sätt.

Sätras stadsplan liksom dess enskilda bostadsområden är sedan 2009 K-märkt av Stadsmuseum. Detta bör innebära att området skyddas från avvikande ingrepp och att nya hus utförs i harmoni med befintlig bebyggelse.

Området ifråga skulle kunna bebyggas med lägre, ljusa hus, kanske i flera rader och med levande fasader, till exempel oregelbundna med inslag av färg och/eller lägre ljusa hus i flera rader med inslag av färg och/eller trä. En bebyggelse som är anpassad till omgivningarna skulle tillföra området ett positivt värde och inte som den föreslagna, både skymma Sätra gård och den vackra naturen och inte ett dystert och malplacerat intryck.

Ingela Heurgren

Sätrabo i drygt 30 år