ANNONS

Mamma: ”Lägg inte ned KomTek”

Xenter i Tumba.
KomTek ligger i Xenters lokaler i Tumba.
Marie-Louise Karlsson är mor till två barn som båda gått på KomTek.
I den här insändaren vädjar hon till Botkyrkas politiker att låta KomTek vara kvar.
ANNONS

”Den 1 oktober röstar kommunen om att lägga ned KomTek för att spara pengar.

KomTek är en teknikskola för barn med utbildade pedagoger och med en pedagogik som har syfte att höja barnens nyfikenhet, kunskaper och färdigheter i teknik. Pedagogernas förhållningssätt mot barnen (att barnen själva kommer på lösningen på problemet och att de aldrig får höra att de gör fel) höjer barnens självkänsla.

Jag är mamma till två barn som idag är 17 och 19 år gamla. De har båda tagit del av KomTeks utbud, idag läser den äldsta på KTH och den yngre på teknikprogrammet på Tumba. KomTek har bidragit till deras studieval samt deras förståelse för teknik och matematik. Den yngsta jobbar nu som ungdomsledare på KomTek.

Kursplanen i teknik för grundskolan säger att:  ” Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt”.  Detta får barnen göra på KomTek och kan på så sätt utveckla sin tekniska förmåga och kan då ta del av skolans undervisning i teknik med större förståelse och nyfikenhet. Detta genererar både högre betyg och kan påverka både studieval och yrkesval.

I dag väljer för få ungdomar naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.  Inför kommunens möte kunde vi läsa att KomTek kostar mycket i förhållande till användare, samt att de står utan lokal till nyår och att det blir dyrt att flytta. Jag har svårt att förstå att en lokal i Fittja eller Alby kan vara dyrare än Xenter och hur kan då flytten kosta så mycket pengar? KomTek har redan dragit ner på personal och detta redovisas inte beräkningen.

Vidare är inga konsekvenser av nedläggningen beskrivna i förslaget.

KomTek genomför utbildning för lärare och elever i grundskolan, skall detta också upphöra?

Om KomTek flyttar till Alby eller Fittja kan barn som inte tidigare tagit del av KomTeks utbud få ta del av möjligheten. Lägg inte ned KomTek utan låt fler få möjlighet att lära sig teknik”

Marie-Louise Karlsson

ANNONS