Min lokala hjälte

Man borde skriva nya regler för stadsrådens löner

Dags för stadsråd att leva som resten av befolkningen.

När det gäller löner till stadsråd som avslutat sin tjänst så undrar jag starkt vad skälet är till att stadsråden ska få fortsätta ha dessa löner, och särskilt när de har ett nytt jobb. Då kan de plocka hem dubbel lön.

Ni måste förstå att när välfärden nedmonterats för de sjuka, inom skola och för arbetslösa så sticker detta i ögonen.

Hur tror ni det känns för de personer som sysselsätts i fas 3, när vissa stadsråd svarar att ni måste ha dessa löner för det som politiker är så svårt att få nytt jobb.

Nej, mina skattepengar ska gå till sjukvård och skola. Barnen är vår framtid.

Ni bör omförhandla hur fortsatt arvode ska gå ut, till exempel om hur man ska uppföra sig, om man ska får häva ur sig okvädesord och rasistiska ord och ändå få arvode. Skulle jag ha gjort så när jag var anställd (är nu egen företagare) så skulle jag fått sparken direkt, utan arvode.

Dags att ni tänker på vikten av att leva och lära som resten av befolkningen. Kanske är det dags att gå man ur huse för att visa sitt missnöje.

Anti Girighet