Man ska prioritera rätt

Svar på insändaren ”Resonemanget låter märkligt” den 6 maj:

I den mån allmänheten har avstängts från mark man önskar beträda är det naturligtvis ett problem. Men det är undantagsvis det är så i Salem. I nästan alla fall handlar det om en remsa mark längs en gång- och cykelväg, som ingen människa har lust eller anledning att beträda. Därför finns det heller ingen anledning att kräva att alla överträdelser ska beivras. Nej, satsa energin på de fall där markintrånget verkligen drabbat någon …

Mats Nittve (MP)

Salem