ANNONS

Många brister vid samrådsmötet

ANNONS

Jaha, så har man återigen fått ta del av Värmdö kommuns undermåliga sätt att kommunicera med sina kommunmedlemmar/skattebetalare. Vid samrådet om detaljplaneförslaget för Brunns centrum på Ingarö kommer man till en osandad och osaltad parkering med isgata vid gatukontorets lokal i Brunn. I lokalen hänger att antal blädderex på några skärmar med kartor. Ingen föredraging äger rum utan några anonyma tjänstemän står med var sin liten grupp omkring sig framför skärmarna. Andra besökare vandrar runt i lokalen i väntan på att något ska ske. Frågor ställs nu enskilt utan att alla får höra svaren. Ingen gemensam föredragning görs med möjlighet till frågor som alla får ta del av. Mitt intryck är att hela tillställningen genomfördes bara av formella skäl för att det ska ske samråd. Frågor om man nu får bygga på primärt skyddsområde för vattentäkt och inom 50 meter från en bensinstation blev obesvarade. En tjänstman tyckte att de infartsparkerare som blir av med sina p-platser kunde parkera vid mataffären eller pizzerian på andra sidan vägen! Det återstår nu att studera handlingarna hemma på kommunens hemsida för att se om svaren finns där.