Många drabbas om ­genomfarten stoppas

Jag blir väldigt irriterad på de som vill stoppa genomfarten vid Bollstanäs skola.

Jag har bott i Bollstanäs i 40 år och alltid haft möjlighet att åka den vägen, den har funnits i säkert över hundra år. Nu har det byggts ett område vid skolan och genast vill de som bor där stoppa genomfarten. Varför flyttade de dit? De visste ju om hur förhållandena var, varför förstöra för andra?

Jag är helt med på att följa en hastighetsbegränsning på 30 kilometer i timmen.

Som det blir nu måste man åka en mycket längre omväg som ju inte kan vara bra för miljön, samt att det i stället blir andra som drabbas. Jag är en av dom, vi valde vårt boende efter den miljö som var då när vi flyttade dit.

Det jag också reagerade på var att kommunen har så mycket pengar att dom har råd att för 2 miljoner bygga en ny gång- och cykelväg när det redan finns en fantastisk fin gång- och cykelväg längs Norr­viken i samma sträckning bara 50 meter vid sidan om och som byggdes för ett antal år sedan för att göra det säkert för skolbarnen.

Det är bättre med 30-begränsningen vid skolan än att stoppa genomfarten, menar insändarskribenten.