Många fördelar med E18 i tunnel

Danderyd delas helt onaturligt i två delar. Motorvägen utgör dessutom stor olägenhet vad beträffar buller. Det är därför önskvärt att vägen förläggs i tunnel från ungefär mitt för Danderyd sjukhus till trafikplatsen vid Danderydsvägen. Härigenom frigörs mer än 16 hektar byggbar mark. Mark som kan användas för bostäder, utbyggnad av Mörby centrum och kontor. Tunnelbana finns klar i ”källaren”. Roslagsbanan inom ett par hundra meter och massor av busslinjer i anslutning till centrum.

Tunneln kan göras som två separata tunnelrör, ett nordgående och ett sydgående. Lokalgator finns redan i dag och de kan fungera även i fortsättningen. Den som startar i Stockholm, vet i allmänhet redan när han eller hon startar att färden ska gå vidare till exempel till Vaxholm, Åkersberga eller Norrtälje, alltså behövs bara två tunnelrör.

Lösningen har många fördelar. Stora delar av undersökningsborrningarna är redan utförda i andra projekt och alternativ finansiering går att ordna.

Inget annat område är så väl förberett för exploatering som detta så nära Stockholm. Det skulle på ett positivt sätt bidra till att binda ihop Danderyd, skapa möjligheter till en positiv utveckling av Mörby centrum. Stora delar av arbetet kan utföras genom en arbetstunnel så att trafiken på E18 störs minimalt.

Johan von Garrelts