Många har flyttat hit för grönskan

Svar insändaren Staden blir aldrig färdigbyggd den 29 oktober:

Jag med fler reagerade negativt på Måns insändare angående eventuell bebyggelse på Nytorps gärde. Måns menar att han gärna vill ha fler grannar, butiker och folk i rörelse och skriver väldigt nedvärderande om det lugna Nytorps gärde – trots att han själv valt att bo i närheten av det.

Dessutom råder han dem som har flyttat hit att flytta till ett område som bättre passar deras livsstil. Jag och min lilla familj, och säkerligen fler med oss, flyttade till området på grund av just Nytorps gärde med alla öppna ytor och all grönska.

Om inte Måns trivs så borde han kanske följa sitt eget råd och flytta någonstans där han trivs i stället?

Keep it green!