Många missar att yoga är en religiös handling

Jag vill belysa den falska varudeklarationen när det gäller marknadsföring av yoga såsom en träningsform vilken som helst för den vanlige svensken.

Det man undanhåller är att yoga har en andlig dimension. Yoga i västerländsk tappning är förklädd hinduism. Man säger ibland att yoga även är för själen – en oskyldig framtoning. Men jämför det med vad ledande gurus och yogis tydligt deklarerar: yoga är alltid en reli­giös handling och det finns ingen yoga utan andliga inslag. Yoga öppnar utövaren för en hinduistisk världsbild med de andliga krafter som finns i dess bakgrund.

Jag tar upp detta av omtanke, då de negativa konsekvenserna som kan följa av yoga är okända för de flesta. Yoga är populärt just nu och det är spännande att prova på nya saker. Men det finns många andra helt vanliga och helt ”oreligiösa” metoder för att hålla sig härligt i trim.

Björn Hellman