Många problem för tunnel

Svar på insändaren ”Det finns plats för tunneln” den 28 april:

Visst finns det plats för en tunnel till T-Centralen, skriver Bengt-Åke Grip och hänvisar till en rapport på Täby kommuns webbplats. Men rapporten säger snarast motsatsen.

Visserligen visar rapporten en skiss på en tunnel. Men den listar upp en rad svårlösta problem. Problem som kan bli så dyra att lösa, att kostnaderna gör tunnelprojektet ogenomförbart. Om det ens går att bygga tunneln.

Norra Länken kan behöva stängas av halvårsvis. Bergarbetena är mycket avancerade och kan skada känsliga byggnader. Vid Runebergsplan kan fastigheter behöva rivas. I området från Sveavägen till Hötorget är det näst intill omöjligt att ordna en transportväg. Där kan ledningstunnlar och militära anläggningar vara i vägen.

Tunneln blir så brant, att dag­ens Roslagsbanetåg inte klarar den. Det kommer att behövas nya tåg. Rapportens slutstation vid T-Centralen har dessutom bara två plattformsspår. Dagens Östra Station har sex plattformsspår och redan det är knappt i rusningstid.

H Lundén