ANNONS

Många har reagerat på Zubaids öde

Många ensamkommande upplever sin situation som hopplös just nu.
Många ensamkommande upplever sin situation som hopplös just nu.
"Utredningar görs godtyckligt och rent rättsvidrigt". Så står i insändaren som skickats till mitt i som reaktion på reportaget om Zubaid.
I Vallentuna finns ett stort frivillignätverk kring de ensamkommande.
ANNONS

Flertalet av oss som skriver under denna insändare har kontakt med ett 60-tal ensamkommande barn boende i Vallentuna. Vi ser på nära håll vad asylprocessen gör med barnen.

Vi är många som lägger ner mycket tid och kärlek för att snabbt se till att de blir en del av vårt samhälle.

Majoriteten av de barn vi träffar har ännu efter 1,5 år inte fått sina ärenden avgjorda. Zubaid är ett av undantagen och vi har på nära håll följt hur han blivit behandlad. Migrationsverket tror inte alls på hans berättelse, hans dokumentation (tazkera och ID) avfärdas som ”lågt bevisvärde”, och de 17 intyg från drygt 20 personer som berättar hur han är, avfärdas med en mening.

De fruktansvärda saker han varit utsatt för fysiskt i Afghanistan har inte heller utretts.

Hans asyl bedöms dessutom mot säkerhetsläget i Afghanistan så som det såg ut i september 2016. Läget har sedan dess försämrats kraftigt.

Åldersuppskrivningar, som bara är en del i denna urdåliga hantering, sker i ofantliga mängder, 5 600 av 37 500 barn som kom till Sverige 2015 och 2016 skrevs upp i ålder. Med tanke på att flertalet fortfarande väntar på sina samtal med Migrationsverket, kommer siffran att bli mycket högre.

Vi ser med mycket stor oro på hur barnens asylansökningar behandlas. All dokumentation, som ett annat suveränt lands ordning för att folkbokföra sin befolkning, avfärdas.

Alla intyg barnen har från de sociala nätverk de mycket snabbt skaffat sig förkastas likaså. Berättelserna de berättar misstros. Utredningar görs godtyckligt och rent rättsvidrigt.

Barn som är nära att fylla 18 år får tillfälligt stanna tills de fyller 18 år, för att därefter direkt utvisas.

ANNONS

Även på kommunnivå ser vi stora brister. Kommunen följer Migrationsverkets uppskrivning av ålder och anser att barn är vuxna trots att dess beslut inte vunnit laga kraft. Barn som studerar och fyller 18 år behåller inte per automatik stöd och hjälp. Att jämföras med barn, födda med uppehållstillstånd, som studerar och där vårdnadshavare har ansvar tills barnet fyller 21 år.

Vi som träffar barnen får mycket tillbaka. Vi vet att utan alla frivilliga insatser hade kommunen stått inför en mänsklig katastrof.

Men nu sviks inte bara barnen utan även vi som trott på Sverige som ett humanitärt land.

Vi kan inte se det på något annat sätt än att Sverige som nation vill skicka hem minst hälften av de som söker asyl, oavsett om de är barn eller inte. Vi kan inte heller se det på annat sätt än att dessa barn, på kommunnivå, inte är mer än ekonomiska siffror.

Behandla dessa ungdomar med den respekt de förtjänar. Vi som nation har skrivit på Barnkonventionen, det är dags att vi börjar ta barnperspektivet på allvar för alla barn och unga i Sverige.

Maria Bergström, Brottby

Maria Thell, Nyby

Linn Bentley, Brottby

Gerd Nielsen, Brottby

Bengt Båvegård, Ekeby

Karin Unnerstad, Brottby

Johan Rönn, Ekeby

Jenny Thörnberg, Brottby

Jeanette Viio, Brottby

David Thell, Nyby

Jennie Bergenholtz, Vallentuna

Ola Daleke, Brottby

Susie Daleke, Brottby

Eva Kristiansson, Vallentuna

Nicklas Steorn, Vallentuna

Erik Ideström, Vallentuna

Josefin Wahlberg Vannérus, Bromma

Gunnar Lagerman, Brottby

Inger Backlund, Brottby

Lars Nordesjö, Vallentuna

Ulrika Nyberg, Vallentuna

Elias Eriksson, Sollentuna

Anna Ågren, Stockholm

Annika Hopic, Brottby

Johan Sidenmark, Vallentuna

Sonia Wallentinus, Brottby

Åsa Stenmarck, Vallentuna

Nicolina Linnea Hopic, Brottby

Gunnar Lundgren, Lindholmen

Elin Stridh, Vallentuna

Christina Bohm, Brottby

Magdalena Strageus, Kårsta

Jenny Ljungqvist, Ekeby

Anna Maria Nykvist, Ekeby

Millan Östberg, Brottby

Jessica Ronkainen, Ekeby

Rasmus Neideman, Vallentuna

Fakta

Läs vårt reportage

När livet hänger på åldern

Zubaid Wahidi foto Åsa Sommarström