Många Solnabor tyckte till i höstas

svar på insändaren ”Kom med synpunkter – säg inte bara nej” den 7 april:

Det är positivt att man tar ett helhetsgrepp på omvandlingen av Bergshamra och Hagalund. En öppen process gör att fler Solnabor kan vara delaktiga i planeringsarbetet.

Många Solnabor tog chansen att tycka till i höstas, men hittills har inte kommunen bemödat sig med att redovisa och sammanställa medborgarnas synpunkter. De som kommer med konstruktiva förslag vill också se att de omhändertas. Att bara klaga över nejsägare är ingen framgångsrik strategi.

Bernhard Huber (MP),

Kommunalråd