Många tycker om våra bilder av äldre

Svar på insändaren ”Reklamen visar de äldre som spöken” den 13 augusti:

På Attendo har vi under sommarmånaderna öppnat upp flera av våra äldreboenden och bjudit in allmänheten till olika aktiviteter, från akvarellmålning och chokladprovning till allsång och musikkvällar. Precis som tidigare år annonserar vi i god tid om detta och aktiviteterna är oftast både välbesökta och uppskattade.

När vi annonserar i tidningarna utgår vi alltid från vårt grafiska manér med tecknade personer. Vi tar fram bilder med hjälp av en illustratör och tanken är att illustrationerna ska väcka glädje och värme hos de som ser dem. Vi får ofta uppskattning för våra bilder, av yngre såväl som äldre personer, som tycker att de är charmiga. Vi inser förstås att smaken är olika och att det alltid finns de som inte tycker de är fina.

Mikael Persson,

Marknadschef Attendo