Människan skitar ner värre än duvor

Svar på insändaren ”Något måste göras åt duvorna” den 20 augusti:

Det finns fortfarande några som har en funktionell syn på djur och natur. ”Retired” tycks vara en av dem. Klippduvor är levande varelser och inte sanitära olägenheter.

”Retired” har fått duvspillning på sin jacka och sitt balkongräcke och tycker därför att alla klippduvor i vårt land ska avlivas genom avskjutning eller förgiftning. Jag har frågat renhållningspersonalen på perrongen i Kista och de säger att tuggummi och mänskliga lämningar i form av spyor och avföring är det svåraste att få bort.

För duvspillning behövs bara ett tryck på högtryckstvätten. Så ett litet tips: Fram med vatten och borste så är balkongräcket med duvspillning rent på ett litet kick, utan djurplågeri eller gift.

Att lösa problem genom avskjutning” och ”förgiftning är förlegade metoder. Hur många jägare lyckas pricka en duva med det perfekta skottet så att den dör omedelbart? Polisen som undersökt en skjuten duva här i Kista har funnit att den hade flera skott i sig.

Och beträffande förgiftning så kan varken ”Retired” eller någon annan garantera att giftet som hamnar i duvan stannar där. Djurplågeri och förgiftning av miljön är inte bra metoder.

Positivt är att ”Retired” tycker att preventivmedel kan vara värt ett försök, men undrar samtidigt vem som ska betala.

Vi andra undrar vem som ska betala stadsjägarna att under obekväm arbetstid, vid fyratiden på morgonen, ränna runt i våra samhällen och skjuta duvor.

Gail Ramsay, Kista