ANNONS

”Marievik bidrar till segregationen”

Marievik.
Marievik.
Sju höghus planeras i Marievik – men insändarskribenten är kritisk mot vilken typ av boende det blir och hur det kommer att påverka området.
ANNONS

I Fastighetsvärlden den 20 september säger JM ”Det är det häftigaste JM gjort.”

Högsta skyskrapan 101 meter hög – se bilderna på nya byggplanerna

Här är några av konsekvenserna av planförslaget:

  • Det förbättrar inte barriärerna som omger Marievik.
  • Vistelseytan på förskolegårdarna per barn blir 10 kvadratmeter.
  • Friytorna per boende beräknas till 5,6 kvadratmeter. Staden rekommenderar 10 kvadratmeter per person.
  • På privat mark av privata byggbolag byggs bara bostadsrätter. Inga hyresrätter, inga studentbostäder och inga LSS-boenden. Marievik blir ingen blandad stadsdel utan bidrar till segregationen.

I dag råder brist på gemensamma mötesplatser i Marievik. Hur ska den blågröna politiska majoriteten kunna bidra till en blandad befolkning? Ska vi se samma utveckling på Lövholmen med privata markägare och ”bostadsutvecklare”?

I planförslaget står: ”Det aktuella förslaget har inte någon positiv påverkan rörande minskad segregation – ett Stockholm för alla /../ Marievik är lite av en ’vit fläck’ på kartan och nu finns möjlighet att fylla platsen med ett innehåll och en identitet och profilera Marievik inom socialt hållbar stadsutveckling.”

Vad har den blågröna majoriteten och oppositionen för åsikt? Översiktsplanen från 2018 säger: ”Planeringen av staden ska ha barnets bästa som en av sina utgångspunkter, och barnkonventionen ska användas”.

Kommunfullmäktige ska fatta beslut i början av 2020.

Bengt Sundell

ANNONS