Marina läroverket ska stå där det står

Svar på insändaren ”Bygg nya bostäder i Stocksunds hamn”, den 20 maj:

Danderyd var en av de första kommunerna i Sverige som införde rätten att väja skola. Besluten fattades i början av 1990-talet med moderat kommunledning.

Sedan dess har utvecklingen gått fort. Danderyd har nu ett brett utbud av skolor, såväl kommunala som fristående.

Vi moderater tror att konkurrens är bra, också inom skolområdet. Etableringen av fristående skolor har sporrat de kommunala skolorna, vilket inneburit en mycket positiv kvalitetsutveckling. Ett bevis på detta är att Danderyd både 2013 och 2014 placerat sig på första plats i de öppna jämförelser som organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, presenterar varje år.

Vi moderater slår vakt om mångfalden av skolor och elevernas valfrihet. För oss är Marina läroverket en självklar del i skolutbudet i Danderyd, på samma sätt som till exempel Fribergaskolan och Viktor Rydbergs skolor. Olika jämförelser visar på Marina läroverkets höga kvalitet, och skolans elever har varit mycket framgångsrika exempelvis inom Ung företagsamhet.

Danderyd är en grön kommun med närhet till vatten för de flesta och ska så förbli. Moderaterna avvisar därför bestämt idén om att bygga bostäder i Stocksunds hamn.

Olle Reichenberg (M) kommunstyrelsens ordförande