Måste kyrkklockorna 
i Kista spela så länge?

Kyrkklocka
Ring klocka – ring! Eller?
Insändaskribenten JS tycker att kyrkans klockor ringer under oregelbundna tider och frågar om de ens behövs.

Har på senare tid uppmärksammat att kyrkklockorna i Kista kyrka spelar på oregelbundna tider och ovanligt länge.

Kan tänka mig att folk nära kan bli störda.

Kanske dags att se över behovet helt, eller åtminstone justera detta?

JS