Måste polisen kopplas in?

Det måste bli ett slut på bilister som olovligen kör vägen från Centrumplan till Skytteholmsvägen och tillbaka. Sträckan är reserverad för taxi, buss och färdtjänst.

Ska det verkligen vara så svårt att respektera de regler som satts upp för att skapa trygghet åt Solnas gående och cykeltrafikanter?

Det här är ingen politisk fråga och skulle inte heller behöva vara en polisiär sak. Det handlar om personligt ansvar. Det ska väl inte behöva krävas att en kamera sätts upp för att bilisterna ska visa att de kan ta detta ansvar och sluta smita från trafikreglerna.

Om inte någon förbättring sker återstår kanske inget annat, men det vore olyckligt.

Lars Nordqvist (KD)