ANNONS

Nu matsorterar mer än vartannat hushåll på Lidingö

Enligt insändarskribenten börjar fler och fler Lidingöbor att sortera ut sitt matavfall.
Enligt insändarskribenten börjar fler och fler Lidingöbor att sortera ut sitt matavfall.
Sorteringen av matavfall på Lidingö har tagit rejäl fart under de senaste åren. Förra året var det mer än hälften av alla hushåll (52 %) som har anslutit sig till den ”bruna påsen”.
ANNONS

Målet är att cirka 60 % av abonnenterna ska ansluta sig. Insamlingen av matavfall på Lidingö startade år 2010. Efter åtta år är det nu ca 10 000 abonnenter som är anslutna och totalt samlade man förra året in ca 1 000 ton matavfall från hushåll och verksamheter. Till och med aug 2019 har antalet ökat med 20 % sedan år 2018.

Diagram av Göran Tegnér.

Detta är en mycket positiv utveckling både att fler Lidingöbor väljer att sortera ut sitt matavfall och att matavfallet kommer till nytta i form av biogas och biogödsel istället för att brännas. Samtidigt ökar medvetenheten kring eventuellt matsvinn.

Det mest spektakulära är att  teknik- och fastighetsförvaltningen förra året lyckades öka antalet hushåll som anslöt sig med hela 32 %. En starkt bidragande orsak var den lokala kampanjen  för matavfall som riktades mot småhusen. Den genomfördes under perioden april till  juni år 2018. Man genomförde direktutskick till drygt 4 000 småhusägare som inte redan var anslutna. Staden fortsatte också arbetet med att söka upp ansvariga inom flera flerbostadshus. Detta ledde till att 2 000 flerbostadshushåll i 32 fastigheter anslöt sig under förra året.

Teknik- och fastighetsförvaltningen  och –nämnden arbetar nu vidare med en ny avfallsplan tillsammans med Sörab. Den nya avfallsplanen ska gälla från 2021.

Göran Tegnér (L),  ledamot i Teknik- och fastighetsnämnden